مجموعه‌ای از جدا کننده‌ها و دستگاه‌های سوپرفاین آلمانی که قادر به تولید محصولات با دانه بندی ۴۰۰ تا ۳۵۰۰ مش را دارا است. افتتاح این فاز جدید مزیت‌هایی را در بر داشته است:
به دلیل تمام اتوماتیک بودن این مجموعه، دخالت نیروی انسانی در تولید محصولات به حداقل رسیده و با کیفیت عالی تولید می‌شود. همچنین به دلیل دارا بودن آسیاب ۱۲متری آلمانی محصولات با کیفیت و سرعت بیشتری تولید شده و بازدهی به حداکثر رسیده است. ۶۰ درصد محصولات این شرکت به سایر کشورها صادر شده و مابقی تاکنون به شرکت‌های معتبر داخلی کشور که نیاز به این محصولات تولیدی دارند ارائه گردیده است.